av成人视

av成人视

盖口乃,脾属四肢,蓄禀火气而温土,故主治脾湿之浸淫。诸惊痫,乃心主神气内虚,蜂蜜花心酿成,能和心主之神,而诸惊痫可治也。

苦能清热,故除痈肿。主治寒湿风痹者,禀少阴火气而散寒,阳明燥气而除湿,阳明金气而制风也。

 火制四∶、炮、炙、炒水制三∶渍、泡、洗也。十二月生苗,蔓延数尺,方茎中空有筋,外有细刺,数寸一节,每节五叶,七八月开花,结实如小椒,中有细黑子,其根赤色。

至如重建平之防己,弃槐里之半夏。主治心腹邪气者,甘味属土,滋养阳明中土,则上下心腹之正气自和,而邪气可治也。

寇宗曰∶蛞蝓能解蜈蚣近时治咽喉肿痛,风热喉痹,用簪脚捡之,内入喉中,令吞下,即愈。甘遂治之,泄土气也。

 主治五痔,益肠治阴蚀,解毒也。 如麻豆苦痒者,得阳明金气而制风,禀少阴水气而清热也。

Leave a Reply